KRISTIEN'S

opleiding en trainingen

- MASTERCLASS -


Masterclass

Energetische Anatomie MASTERCLASS : Voor gevorderden. Informatief en ervaringsgericht.

Voor de mensen die na deze modules nog een stapje verder willen gaan in de exploratie van de energetisch wereld in en rondom zich. Het aantal sessies wat dit aanbod betreft staat niet werkelijk vast, meestal zijn het teams die op een specifiek ritme blijven doorgroeien.
Graag ga ik hier dieper en energetisch in op wat populaire thema's, die vaak op een te commerciële en zweverige wijze worden aangeboden, waardoor een mogelijke uitnodiging in de diepte soms wordt tegengewerkt. Het doel van deze training is op een open manier deze energetische realiteiten te onderzoeken en een plaats te geven in onze innerlijke beleving.

Wat komt er hier aan bod:

1. Lezen van vorige/parallelle levens - serial consiousness
3 sessies als introductie van de verschillende perspectieven, daarna kan hierop verder getraind worden.
Voorkennis: u dient eerst de modules 1 '
Gronding en Chakra's, 2 'Fijnstoffelijke lichamen' en 'Healing & Reading' gevolgd te hebben


2. Fijnstoffelijke lichamen advanced / voor gevorderden
We verkennen opnieuw alle lagen van het aura, maar gaan dieper in detail, zodat elke frequentie zich in zijn diversiteit kan openbaren.
6 sessies.
Voorkennis: je dient eerst de modules 1 '
Gronding en Chakra's en 2 'Fijnstoffelijke lichamen' gevolgd te hebben

3. Module Healing & Reading, leren interpreteren advanced 

In deze module wordt uitgebreid ingegaan op het interpreteren van zowel de chakra’s als de fijnstoffelijke lichamen. Er wordt aangegeven welke vragen dienen gesteld te worden en waarop men specifiek moet letten.
Voorkennis: u dient eerst de module 1’
Gronding en chakra’s, module 2 ‘Fijnstoffelijke lichamen’ en module 3 ‘Healing & Reading’ gevolgd te hebben

4. Module Transpersoonlijke chakra’s

Deze module bestaat uit 5 sessies
In deze module gaat het over de causale chakra, de zielester, de aardester, de sterrenpoort en de aardepoort. Zowel de herkenning bij uzelf als de interpretatie bij een ander persoon komen aan bod.
Voorkennis: u dient eerst de module 1’
Gronding en chakra’s, module 2 ‘Fijnstoffelijke lichamen’ en module 3 ‘Healing & Reading’ gevolgd te hebben.

5. Module ‘Bachbloesems’

Introductie voor mensen die deze materie graag willen leren kennen.
Het overzicht wordt gegeven in één sessie van twee uren. Er is tevens mogelijkheid tot verdere uitdieping.

6. Module ‘Affirmatie en Manifestatie’

Deze module bestaat uit 3 sessies. Zowel een uitgebreide theoretische omkadering als meditatieve begeleiding als een methodiek om bij anderen toe te passen komen aan bod in deze module. Gebaseerd op het werk van Neville Godard, Wayne Dyer, Louise Hay, Gregg Braden, waarbij ik een eigen methodiek en techniek heb ontwikkeld.


7. Module ‘Elementalen & Hybriden’

De ‘elementalen’ werden in onze beleving geplaatst in de wereld van de sprookjes. 
Toch biedt de verkenning van deze ‘natuurlijke’ dimensie een verrijking aan onze beleving van de realiteit. Misschien kunnen we nog een stap verder gaan en de mens nog in een ruimer perspectief beschouwen: er zijn mensen met een diepe resonantie met de wereld van dolfijnen en walvissen, er werden films gemaakt die spreken over ‘Midden Aarde’.
Deze module biedt de mogelijkheid verder op ontdekking te gaan, zodat de deelnemer vanuit eigen ervaring een eigen ‘mens’ of ‘bewustzijns’beeld kan opbouwen.

8. De Godin module: We verkennen de verschillende vrouwelijke archetypen
3 meditatieve sessies, waarin je wordt uitgenodigd om de kwaliteiten van deze Godinnen in jezelf te herkennen, een plaats te geven. 

9. Contacteren van gidsen:
we gaan er gedetailleerd zien hoe de manifestaties zich voordoen, op welk niveau en hoe het niveau een impact heeft op ons energetisch maar ook emotioneel functioneren.
10. Contacteren van Engelen:
hier de beide mogelijkheden explorerend om deze te contacteren via eigen bronenergie en via overschaduwing. We gaan hier niet algemeen werken, maar specifiek naar bepaalde Engelen toe.
11. Contacteren van Meesterenergieën.
12. Contacteren van de Begeleiders van het Levensplan:
ook zeer boeiend, zij zijn aanwezig op de kruispunten van ons leven en vervullen daarbij een zeer ondersteunende rol.
Ook nu weer is de muziek van de CD's "Chakra Dreams", "Indigo" en "Sacred Spaces" uitgelezen om mee te werken of gewoon als achtergrondmuziek.

13. Werken met Etherisch Dubbel:
Het etherisch dubbel is je fysiek etherisch lichaam in zijn volledig potentieel: het is de bron van je levenskracht en 
en opent de deur voor de ultieme regeneratie. Het werken met het etherisch dubbel geeft je een ervaring van diepere 
ontspanning, diepere aarding en versterkt je zelf genezend vermogen. Deze module bestaat uit 3 sessies.
Alle training sessies duren ongeveer 2 uren. Ik geef les aan groepjes van 2 personen. Ofwel meldt u zich samen met een tweede persoon aan. Ofwel kan u zich opgeven en schrijf ik u in op een wachtlijst. Van zodra een tweede persoon dezelfde module wil volgen, contacteer ik u. Het tijdstip van de trainingen kunnen per groep worden afgesproken en vinden steeds overdag plaats. Er zijn geen trainingen tijdens schoolvakanties.
Over het algemeen worden de sessies georganiseerd per groep om de twee weken om de deelnemers de gelegenheid te geven zo maximaal mogelijk de training te integreren.
De prijs voor deze Masterclass sessies is 100€ voor 2 uren, per persoon
Deze opleidingen - trainingen vinden plaats in Antwerpen/Deurne Zuid - België.

De trainingen worden gefactureerd en alle opgegeven prijzen zijn incl. BTW