KRISTIEN'S

opleiding en trainingen

FIJNSTOFFELIJKE LICHAMEN


Werken met de Fijnstoffelijke Lichamen.

Energetische Anatomie deel 2 : de fijnstoffelijke lichamen / aura. Informatief en ervaringsgericht.

Deze module bestaat uit 6 lessen. Hiervoor dient u eerst module 1 gevolgd te hebben.
Ook voor personen die reeds ruimere tijd ervaring hebben met de chakra’s, blijkt het zeer zinvol en vaak noodzakelijk te leren werkelijk te kunnen stuwen vanuit de chakra’s of “een veld” neer te zetten.
Er kunnen na de volledige module ook extra proefsessies worden ingelast, zodat men deze techniek optimaal in zijn/haar professioneel vakgebied zou kunnen toepassen.

De fijnstoffelijke lichamen die aan bod komen tijdens deze training zijn:

Fysiek-etherisch lichaam,
emotioneel lichaam,
mentaal lichaam,
astraal lichaam,
hoger mentaal lichaam en
lichaam van de Hogere Wil.

Waarom is inzicht in de werking van de fijnstoffelijke lichamen belangrijk?

-weten “waar” u bent tijdens je meditatie!
-stabiliteit en structuur in het intuïtief ontvangen en doorgeven van uw informatie.
-bijkomend perspectief in het werken met “onverklaarbare angsten”, “voortdurend terugkerend gebrek aan aarding”,
“gebrekkige slaap” (deze begeleiding vervangt op geen enkele wijze een medische en/of psychologische behandeling)
-inzichten in de fases van “loslaten” op een dieper niveau
-en zo veel meer wat er individueel kan aan bod komen ...
Een mooie en zachte introductie tot deze training is mijn downloadable training: "De Aura Code"
Een mooie instrumentale begeleiding voor de fijnstoffelijke lichamen is de downloadable CD "Sacred Spaces”, dit voor jezelf of terwijl je werkt met anderen. 
Na deze module kan u ofwel doorstromen naar de module "Healing & Reading" ofwel naar de module “Channeling”.
U kan ook kiezen om de ervaring van de module 2 nog te verdiepen in Fijnstoffelijke lichamen advanced

U gaat opnieuw per sessie door dezelfde lichamen, maar u gaat dieper in op de verkenning van de frequentie.
Op niveau van het fysiek-etherische gaat u leren inzoomen op het skelet, zenuwstelsel, hormonaal stelsel… op niveau van het  emotionele gaat u dieper in op de deelpersoonlijkheden en archetypes, die doorwerken via deze
frequentie…

Prijs van de module 2 en ook deze van module 2 advanced bedraagt voor de 6 sessies: 600 € per persoon/per module.
Alle training sessies duren ongeveer 2 uren. Ik geef les aan groepjes van 2 personen. Ofwel meldt u zich samen met een tweede persoon aan. Ofwel kan u zich opgeven en schrijf ik u in op een wachtlijst. Van zodra een tweede persoon dezelfde module wil volgen, contacteer ik u. Het tijdstip van de trainingen kunnen per groep worden afgesproken en vinden steeds overdag plaats. Er zijn geen trainingen tijdens schoolvakanties.
Over het algemeen worden de sessies georganiseerd per groep om de twee weken om de deelnemers de gelegenheid te geven zo maximaal mogelijk de training te integreren.
Deze opleidingen - trainingen vinden plaats in Antwerpen/Deurne Zuid - België.
De trainingen worden gefactureerd en alle opgegeven prijzen zijn incl. BTW