KRISTIEN'S

opleiding en trainingen

-CHANNELING -


Channeling

Energetische Anatomie deel 4 : CHANNELING. Leren Channelen. Informatief en ervaringsgericht.

Deze module kan pas gevolgd worden nadat de training van de Fijnstoffelijke lichamen succesvol is voltooid. Dit om op een verantwoorde en zo zuiver mogelijke wijze het kanaal van informatie of het groots mogelijk potentiëel bij iedere deelnemer te kunnen openen.
Deze training bestaat uit 5 lessen. Ook hier kunnen achteraf weer proefsessies worden georganiseerd.

Wat komt er aan bod tijdens deze module?:

  • het leren aanspreken van uw bronenergie of uw hoogste bron van informatie via een duidelijke techniek.
  • het stabiliseren van dit contact en het evenwicht houden tegenover de opgebouwde structuur van de lichamen en chakra’s.
  • het leren ervaren van de shift, wanneer het contact met de bronenergie plaats vindt en het ervaren wanneer de energie in woorden kan worden omgezet.
  • het leren stabiel houden van de structuur wanneer de boodschap wordt doorgegeven, zodat de kwaliteit van de boodschap zo zuiver mogelijk wordt gehouden.


Het tempo van deze sessies is afhankelijk van de personen die hieraan deel nemen.
Voor sommigen is het een compleet nieuw pad, voor anderen gaat het eerder over het leren stabiliseren van het kanaal. 
In de Masterclass kan er verder worden gegaan in de exploratie van het thema “Channeling”, waarbij ook het contacteren van Meesters, Engelen en gidsen aan bod kan komen. Het goed en stabiel contacteren van de eigen bronenergie blijft wat mij betreft een essentiële voorwaarde om de verdere stappen te zetten.


Prijs van deze module bedraagt voor de 5 sessies: 500 € per persoon.
De prijs voor de bijkomende proefsessies is 100 € voor 2 uren per persoon 
Een mooie en zachte introductie tot deze training is mijn downloadable training: "CHANNELING"
Een mooie instrumentale begeleiding voor uw channeling is de downloadable CD "Sacred Spaces”, dit voor jezelf of terwijl je werkt met anderen. 
Alle training sessies duren ongeveer 2 uren. Ik geef les aan groepjes van 2 personen. Ofwel meldt u zich samen met een tweede persoon aan. Ofwel kan u zich opgeven en schrijf ik u in op een wachtlijst. Van zodra een tweede persoon dezelfde module wil volgen, contacteer ik u. Het tijdstip van de trainingen kunnen per groep worden afgesproken en vinden steeds overdag plaats. Er zijn geen trainingen tijdens schoolvakanties.
Over het algemeen worden de sessies georganiseerd per groep om de twee weken om de deelnemers de gelegenheid te geven zo maximaal mogelijk de training te integreren.
Deze opleidingen - trainingen vinden plaats in Antwerpen/Deurne Zuid - België.
De trainingen worden gefactureerd en alle opgegeven prijzen zijn incl. BTW